HLR Kurs

HLR utbildning arrangerad av STF Distrikt Väst den 15 Oktober. Deltagare från 11 föreningar deltog och de utbildades under dagen fördelade på 4 olika grupper. Deltagande föreningar erhöll en sjukvårdsväska som förbundet tillhandahöll.

De föreningar som betalat medlemsavgiften 2022 men som ej erhållit sjukvårdsväskan kommer att emottaga den på nästkommande tävling/ årsmöte.