Förbundet

Specialdistriktsförbund

Svenska Taekwondoförbundet har för sin regionala verksamhet inrättat specialdistriktsförbund. Distrikten skall verka för att Förbundets nationella strategi och årliga verksamhetsplan får genomslag i regionen samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar.

Svenska Taekwondoförbundet Distrikt Väst omfattas av följande län:
Värmlands län (S)
Västra Götalands län (O)
Hallands län (N)