Revisor

Vid årsmötet 2021 valdes Blerim Ademi till revisor för en tid av 2 år

Till personlig suppleant valdes Robert Olsson för en tid av 2 år